MIT CV

Jeg er uddannet Socionom/socialrådgiver fra AUC/AAU i 1978, og har siden arbejdet i rådgiverfeltet – primært med supervision, undervisning, konsulentarbejde, og terapi.

Siden jeg i 1985 – 1990 var socialkonsulent i Landsforeningen Ungbo, har anbragte børn og unge været en hjertesag i mit arbejdsliv. Det var som socialkonsulent, jeg begyndte at supervisere på opholdssteder, skibsprojekter, og plejefamilier – og siden da, har supervision været en vigtig del af min faglige identitet og praksis. Jeg befinder mig godt i rollen som supervisor

Jeg har kontinuerligt superviseret personalegrupper, medarbejdere, ledere, støtte-kontaktpersoner, konsulenter, familieplejere, etc – som  supervision i gruppe og/eller individuel supervision

Som supervisor har jeg primært arbejdet indenfor det pædagogiske, sociale, og sundhedsfaglige felt

Mit fokus i supervision og terapi er, at skabe tryghed, så det sværeste kan bringes op – og håb,       tiltro og energi, kan afløse afmagt og udtrætning.

Målet med supervision er, at empati, mening, og mestring af arbejdet genvindes, og at understøtte fagpersonlig dygtighed, i dedikerede fællesskaber. Jeg sørger for tryghed, dynamik, faglighed og kreativitet i processen.

Lone Gaarskjær Schultz

Jeg prøvede for første gang at undervise, da jeg var i praktik som socialrådgiver. Jeg har altid været ydmyg overfor opgaven, og er blevet mange undervisningserfaringer rigere.  undervisning, hvor deltagernes viden og erfaringer er i spil, skaber engagement, dynamik – og synergi.

I min funktion som pædagogisk- og proceskonsulent, på opholdssteder, bosteder og institutioner, har kvalificeret mig som proceskonsulent – specielt omkring relationer i organisationer, trivsel, samarbejde, social kapital, kommunikation, skriftlig formidling, værdiarbejde, konfliktløsning, etc.

Gennem mange år har terapeutisk arbejde været et interessefelt, og er de senere år blevet en naturlig del af min praksis. At lære terapi, og at være i terapi, kvalificerer mig kontinuerligt som menneske og terapeut.

Praksis

1978 – familiekonsulent, Skørping kommune
1979 – vikariater i socialforvaltningen, Aalborg kommune
1979 – timelærer og faglærer på Specialarbejderskolen, Aalborg
1985 – socialkonsulent i Landsforeningen Ungbo, Århus
1989 – seminarielærer i socialfag og kulturfag, Socialpædagogisk Seminarium, Ranum
1989 – selvstændig supervisor på konsulentbasis
1991 – vikariat, socialpædagogisk opholdssted, Hobro
1991 – socialrådgiver, Mellerup Skolehjem, Randers, Århus amt
1995 – socialrådgiver, DAMP/ADHD-projektet, Specialcentret for børn og unge, Aalborg kommune
2000 – selvstændig supervisor, parterapeut/terapeut, proceskonsulent, underviser

Uddannelse

1978     – Socionom/socialrådgiver ved AAU
1981-82  – administrationsstudier, stud.samf.adm, AAU
1993-95  – Efteruddannelse for supervisorer, The Kempler Institute of Scandinavia
2000     – Gruppesupervision, Susanne Bang og Ken Heap, The Kempler Institute of Scandinavia
2002     – Livshistoriebøger, Ingrid Strøm
2002     – Kognitiv adfærdsterapi og pædagogik, Psykologgruppen, Aage Thomsen
2003-04  – Narrativ terapi, Externa, Elena Smith
2004     – PAS-konsulent (pædagogisk analysesystem), Munkholm, Steen Hilling
2005     – Basic Clinical Training in Imago Relation Therapy, The Washington DC Training  Institute, Jette Simon
2006     – Singels, The Washington DC Training Institute, J Simon
2007-08  – Psykoterapeutforeningens 1-årige supervisionskursus, Susanne Bang
2009     – Deep Democracy – konfliktløsning, Jytte Vikkelsø 
2012     – Dynamic Attachment Re-Pattering Experience, Diane Poole Heller
2013     – EFT møder Imago,Jette Simon 
2014     – EFT, emotionsfokuseret parterapi, Externship, Jette Simon
2014     – EFT, Core SkillsI&II, Jette Simon
2015     – EFT, Core Skills III&IV, Jette Simon