Pædagogisk Analyse

Fælles faglig fordybelse, forankring af teorier og metoder – alle deltager på lige fod

PÆDAGOGISK ANALYSE

  • Pædagogisk analyse forener sag og fag.
  • Målet er, at øge det fælles engagement, få overblik, ideer til det videre arbejde, og en forankring af teorier og metoder.
  • Pædagogisk analyse giver fælles handleretning, og en tydeligere fælles basis.
  • Metoden stimulerer til systematik og reflekterende tænkning, og tydeliggør teamets beslutningsgrundlag, bevæggrunde og metodevalg.

Når et team har behov for at undersøge, og finde handlemuligheder, i forhold til en person eller en problemstilling som alle er involveret i, er pædagogisk analyse et nyttigt redskab.

Pædagogisk analyse er også virksom i et nyt team, som har særligt behov for at udvikle et fælles fagligt fundament.

Pædagogisk analyse er faglig fordybelse, hvor alle deltager på lige fod.

Jeg faciliterer processen, og er ansvarlig for at sætte en ramme, for systematik, analyse, nuancering, og helhed/sammenhæng.

Jeg bidrager gerne med teori og relevante metoder, i den konkrete analyse.

Opstår der dilemmaer og uenighed, sikrer jeg at vi arbejder med dem også.