Supervision

Jeg er i øjenhøjde og engagerer mig – understøtter dig som fagperson

Supervision

  • Supervision forener sag, fag og person.
  • Supervision imødekommer dig og dine dilemmaer, og understøtter dig som fagperson.
  • Supervision nytter, når du er kørt fast, eller ikke forstår hvad der sker.
  • Supervision kan holde dig bevægelig og empatisk, og gøre dig dygtigere til dit arbejde – sidegevinsten er personlig udvikling.

I relationsarbejde er hjælperen selv, det vigtigste arbejdsredskab.

Du må kontinuerligt kunne mestre de udfordringer, der følger med arbejdet, og med relationerne til andre mennesker –  kunne skabe og genskabe kontakt, holde dig åben, undersøgende, empatisk, bevægelig, engageret – være autentisk, og udvikle dig fagligt og personligt.

Det er en stor udfordring, at skabe og fastholde en relation, til et menneske præget af negative erfaringer, ofte med en adfærd der smitter, og kalder på afvisning.

Din empatimuskel er på hårdt arbejde – kan blive udmattet, og svigte. Du kan føle dig magtesløs.
Individuel supervision tilbydes hos mig, eller på arbejdsstedet.

Supervision i gruppe foregår i en refleksiv form, hvor jeg inddrager gruppens ressourcer og erfaringer.

Deltagerne i supervisionssessionerne, får dybere kendskab til hinanden, engagerer sig – empatien og samhørigheden i gruppen vokser, og stemningen plejer at følge med.

Som supervisor er jeg nærværende og respektfuld, og anerkender dine dilemmaer.

Jeg er i øjenhøjde og engagerer mig.

Jeg rammesætter sessionerne, og sørger for dynamik i processen – også skift mellem alvor og lethed.

Jeg sørger for, kontinuerligt at afstemme med dig/jer, så der er overensstemmelse mellem behov og aktuel supervisionsform, og med ledelsen, så supervision er en del af organisationens samlede faglige profil.
Kontrakten er åben for forhandling.