Terapeutiske Samtaler

Du kan genvinde empatien med dig selv og andre – jeg guider dig

TERAPEUTISKE SAMTALER

  • Samtaleterapi kan hjælpe dig, til at være med det, der er.
  • Du får sorteret ’skraldet’, og finder ud af hvad der forhindrer, at du føler dig tilpas og livfuld.
  • Gennem et terapeutisk samtaleforløb, får du hjælp til at genfinde empatien med dig selv og andre.
  • Dine ressourcer og positive følelser bliver fremkaldt og fordybet – du bliver mere afklaret – får igen lyst til at tage initiativer.
  • Du kan komme styrket videre.

“Livet er ikke lutter lagkage – der er meget plumkage imellem” sagde min far. Ingen undgår perioder med frustration, mistrivsel, eller sjæleve.

Måske har du mistet – jobbet, partneren, en nær ven, helbredet, glæden, energien, inspirationen – eller håbet?
Er du bange for ikke at være god nok, dygtig nok, for at blive afvist, ikke værdsat – eller ikke elsket?

Mangler du empati med andre – eller med dig selv – får du ikke taget vare på dig selv?

Jo mere mennesket har lært at lukke af for sig selv – desto sværere ved forandring.

Jeg lytter til dig, møder dig hvor du er, og som du er.

Jeg understøtter og fordyber de skjulte ressourcer, umødte behov, potentialer og kvaliteter.

I terapiforløbet har du måske behov for øvelser, eller konkrete redskaber, som understøtter dig udenfor terapirummet. Jeg kommer med forslag og guider dig i brugen.

I det terapeutiske arbejde – individuelt, med par, og familier – inspireres jeg bredt.

Aktuelt er jeg inspireret af tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, eksistentiel terapi, og neuroaffektiv forskning og teori. Samlet er der tale om en bio-psyko-social forståelsesramme.

De metodemodeller jeg bruger er især fra Imago relationsterapi, mentaliseringsbaseret terapi, emotionsfokuseret terapi (EFT) samt kognitive og narrative metoder.