Undervisning

Læring er en fælles proces, som deltagerne er med i, og føler sig beriget af.

UNDERVISNING

TEMAER

  • Tilknytning – og hvordan man styrker tilknytningen
  • At forstå, og at leve med psykosociale vanskeligheder – herunder, pædagogiske metoder i behandlingsarbejde
  • ADHD – i en bio-psyko-social forståelsesramme – metoder til at imødekomme begrænsningerne
  • Positiv psykologi – ressourcefokuseret pædagogik – resiliens
  • Mentalisering og neuroaffektiv forståelse, og metoder
  • Kommunikation og samarbejde
  • Konfliktløsning – dialogprocesser – anerkendende dialog. Fx, det svære samarbejde
  • Motivation og mestring
  • Magt og afmagt

Faktorer, der styrker læringen er:  god stemning, lyst til at lære, dynamisk undervisning, at deltagerne er inddraget, stoffet er vedkommende, virkelighedsnært, etc.
Undervisningen veksler mellem korte oplæg, og dynamiske processer med deltagerne, fx cooperative learning, og forskellige anerkendende processer og metoder.

Ved hele kursusdage eller kursusforløb, udarbejder jeg gerne kursusbevis til deltagerne.

Jeg er generelt imødekommende, overfor at undervise i emner og temaer, som ligger indenfor mit kompetencefelt, du er velkommen til at spørge.

Jeg har undervist siden jeg blev færdig som socialrådgiver i 1978 – jobsøgende, pædagogstuderende, pædagogisk – og sundhedsfagligt personale, plejefamilier, etc.

Min erfaring er, at udbyttet bliver størst, og deltagerne gladest, når jeg tager udgangspunkt i virkelighedsnære temaer – noget deltagerne er optaget af, ønsker at fordybe, og blive klogere på.

Som underviser, er jeg levende og engageret – og i øjenhøjde.

Når deltagerne bidrager med erfaringer og liv – bliver jeg også beriget – og der opstår synergi.